Salarisadministratie

Salarisadministratie

Wij verrichten full service diensten op het gebied van salarisadministraties.

Op basis van de door u op te geven mutaties zullen de navolgende zaken maandelijks aan u worden opgeleverd:
* salarisspecificaties per werknemer;
* loonjournaalpost aangepast aan uw grootboekrekeningschema;
* betaalbestand (CLIEOP) met netto salarissen, in te lezen in uw internet banking systeem;
* aangifte loonheffing.

Na afloop van het jaar zullen wij de jaaropgaven voor de werknemers ter beschikking stellen.

Inloggen Loket.nl