Klachtenregeling

Klachtenregeling

Hoogerbrugge & Partners hecht aan tevreden relaties en we werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan.

Indien de uitvoering van onze werkzaamheden naar uw mening niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen of u bent niet tevreden, kan dit aanleiding zijn tot een klacht.

Bij Hoogerbrugge & Partners zijn wij van mening dat een goed gesprek een verstandig begin is van het komen tot een oplossing. Wij nodigen u dan ook nadrukkelijk uit om uw ongenoegen eerst met de betreffende persoon te bespreken om te bezien of u in onderling overleg tot een bevredigende oplossing kunt komen.

Mocht het probleem hiermee niet oplossen of bent u van mening dat uw klacht niet met een persoonlijk gesprek kan worden opgelost of is opgelost, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van ons kantoor. U kunt uw klacht aan ons kenbaar maken, bij voorkeur schriftelijk, door middel van het onderstaande klachtenformulier in te vullen en via e-mail op te sturen aan info@hnp-accountants.nl of per reguliere post te verzenden aan Hoogerbrugge & Partners, Middel Broekweg 67, 2675 KG Honselersdijk.

Binnen twee weken zal iemand van Hoogerbrugge & Partners contact met u op nemen over uw klacht. In het behandelingstraject proberen wij zo goed mogelijk te zoeken naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Indien gewenst wordt uw klacht schriftelijk afgerond in een evaluatierapport. Wij streven ernaar uw klacht naar tevredenheid te behandelen.

Uw klacht helpt om onze dienstverlening te verbeteren en zo nodig maatregelen te nemen om procedures, werkwijze, instructies of voorschriften aan te passen. Dit leidt uiteindelijk tot een hogere klanttevredenheid.

Wij hopen op een goede verdere relatie en samenwerking!

Klik hier om de procedure klachtregeling te downloaden.

Klik hier om het klachtenformulier te downloaden.