Diensten

Diensten

Hoogerbrugge & Partners richt zich met name op het Midden- en Kleinbedrijf. Vanzelfsprekend kunt u bij ons terecht voor de verwerking van uw financiële administratie, het opstellen van uw jaarrekening, de verzorging van uw fiscale aangiften en de verwerking van uw salarisadministratie.

Omdat wij het belangrijk vinden te weten wat er leeft bij onze cliënten stellen wij het op prijs om enkele malen per jaar ‘een kop koffie te drinken’ en de gang van zaken binnen uw bedrijf te bespreken. Zo blijven wij alert op ontwikkelingen en mogelijke vragen van uw kant.

Accountancy

Hoogerbrugge & Partners is u van dienst bij het samenstellen van uw jaarrekening en eventuele tussentijdse overzichten. Wij stellen de jaarrekening samen conform de geldende wet- en regelgeving.

Een jaarrekening is een belangrijke basis voor het nemen van beslissingen over de toekomst van uw onderneming. Tijdens het bespreken van de jaarrekening nemen wij met u de cijfers en ontwikkelingen door, analyseren wij deze en kijken naar begrotingen en prognoses. Wij denken met u mee over mogelijke verbeteringen van uw bedrijfsvoering.

Vervolgens kunnen wij de concept notulen voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering voorbereiden en na vaststelling van de jaarrekening kunnen wij de te deponeren jaarstukken samenstellen en voor u elektronisch deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Administratie

Hoogerbrugge & Partners kan samen met u bepalen welk gedeelte u zelf gaat verwerken en welk gedeelte u door Hoogerbrugge & Partners laat doen. De gegevens kunnen periodiek aangeleverd worden en deze worden dan verwerkt in ons boekhoudsysteem Exact Online. Hiermee heeft u de zekerheid dat uw gegevens door een ervaren boekhouder worden ingeboekt en het scheelt u natuurlijk tijd.

Wilt u de boekhouding toch zelf doen, dan kunnen wij u adviseren in de aanschaf van een boekhoudprogramma.

Fiscaal

Hoogerbrugge & Partners beschikt over de juiste kennis en deskundigheid om uw belastingzaken te behartigen.

Wij zijn officieel erkend als RB-kantoor. Register Belastingadviseurs (RB) heeft de hiervoor ingediende aanvraag goedgekeurd. Het Register Belastingadviseurs (RB) is met ruim 7.500 leden dé beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het MKB. Wij verzorgen voor u uw aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, omzetbelasting, loonbelasting, schenkingsrechten en successierechten. Uiteraard kunnen wij u ook fiscaal adviseren op deze gebieden. Na uw akkoord kunnen wij de aangiften elektronisch indienen bij de belastingdienst.

Pro Memorie 2020 KPMG Meijburg & Co.

In het PDF-document “Pro Memorie 2020” van KPMG Meijburg & Co. vindt u de nieuwe tarieven, premies, uitvoeringsmaatregelen en wetten. Daarnaast zijn er diverse rentetarieven en valutakoersen opgenomen.

Mocht u een hardcopy exemplaar op prijsstellen, stuur dan een e-mail aan info@hnp-accountants.nl.

Pro Memorie 2020

Salarisadministratie

Wij verrichten full service diensten op het gebied van salarisadministraties.

Op basis van de door u op te geven mutaties zullen de navolgende zaken maandelijks aan u worden opgeleverd:

  • salarisspecificaties per werknemer;
  • loonjournaalpost aangepast aan uw grootboekrekeningschema;
  • betaalbestand (CLIEOP) met netto salarissen, in te lezen in uw internet banking systeem;
  • aangifte loonheffing.

Na afloop van het jaar zullen wij de jaaropgaven voor de werknemers ter beschikking stellen.